Noong unang panahon

Noong unang panahon, napili ang “Tagalog ” at pinagtibay sa bisa ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134. na siyang pinamunuan ni Pangulong Manuel Quezon noong 1937 siyang naging wika ng buong bansa. Ngunit sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos, tinawag na “Pilipino” ang wikang pambansa tungo sa lalong pagsasabansa kung saan hindi lamang iniiuugnay sa mga “Tagalog”. At sa pamamahala ni Pangulong Corazon Aquino, tinawag namang “Filipino” ang wikang pambansa kung saan kasalukuyan parin itong ginagamit. Pinalitan ito sa wikang “Filipino” sa paglinang na pormal na adapsyon ng ating pambansang wika at sa mga hiram nitong titik at salita sa dayuhan at katutubong wika sa Pilipinas.