Dumating ka sa buhay ko nang hindi inaasahan,Ginising mo ang natutulog kong kamalayan,Salitang pagmamahal na wala akong kaalam alam,Sa buhay ko nilagyan mo ng kahulugan.Ikaw yung taong hindi ko hiniling,Pero kusa ka sa buhay ko ay dumating,Mga salitang hindi ko inaasahang marinig.Isinigaw at isinatinig nang iyong bibig.Ngayon ako nga ay nagtatanong sinta,Pagkat labis akong naguguluhan na,Ikaw na nga kaya ang sa buhay ko ay itinakda,O isusugal ko lang ang puso ko sa wala.Ang katulad mo ba ang dapat Kong pagkatiwalaan,Nang puso kong takot nang masaktan,Sayo ko ba dapat na ialay,Ang pagmamahal ko na panghabang buhay.Kung ikaw na nga kaya,Hindi naman ako mangangamba,Sumugal kahit gaano kasakit pa,Ilalaban ko ito kung ikaw na talaga.

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out